Hizmet Sözleşmesi

 

1 - ) Taraflar ve Konusu

Bir tarafta Stüdyo Turizm Taşımacılık ve Tic.Ltd.Şti ( Bu sözleşmede kısaca Acenta diye anılacaktır.) diğer tarafta tüketici arasında yurt içi ve yurt dışı gezileri konusunda işbu sözleşme akdolunmuştur. )(Online satışlarda misafir bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır)

Seyahat Acentası: Krizantem Tur
Telefon : 0 212 240 41 35
E-mail :
info@krizantemtur.com
Tüketici : ___________________ 
Telefon / E-Mail : 
___ ________________ / _____________@______________.___

2 - ) Sözleşme Bedeli

2.1 Sözleşme bedeli KDV dahil ________ TL

2.2 Bu bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi (VOUCHER)’da belirtilen tüm hizmetler dahildir. Otel giriş çıkış tarihleri , süreler, ulaşlım detayları,pansiyon durumu yine Voucher belgesinde belirtildiği gibidir Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim , harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

3 - ) Ödemeler

3.1 Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyenin gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

3.2 İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

3.3 Özel ürün ve Erken Rezervasyon indirmli hizmetlerde bakiyenin ,hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir.

4 - ) İptal ve Devir

4.1 Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

4.2 Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.(indirimli, özel ürünler ve Erken Rezervasyon döneminde yapılan rezervasyonlar hariç)

4.3 Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı ,iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

4.4 Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici ,tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.

4.5 Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4.6 Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip,tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

4.7 Fırsat, Promosyon ve Erken Rezervasyon turları gibi özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi  iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25' ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75' ini 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5 - )Turun Süresi , Yeme ve İçme : Voucher (kişi, konaklama ve tur detayları) ‘da Belirtildigi gibidir.

6 - ) Hareket Saatleri

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden acenta sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs,vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce acentadan kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Acentamız tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür. Bu tura ait hareket saatleri voucher (konaklama ve tur detayları) belgesinde belirtildigi gibidir. DURAKLAMA YERLERİ : Yanlızca otobuslü turlarda ,30 dakikayı geçmiyecek şekilde ,yol güzergahı üzerindeki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molası verilir. Dinlenme tesisi, ne kadar sıklıkla mola verileceği gibi ayrıntılar , kaptan şöförlerimizin insiyatifindedir. Mola yerleri, Hava,yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Afyon'da Kolaylı dinlenme tesislerinde durulur

7 - ) Bagaj

7.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz.

7.2 Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

7.3 Acenta personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½si kaybolan eşya sahibine ödenir. Acenta tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

8 - ) Vize İşlemleri

Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan acentanın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

9 - ) REHBER ÜCRETİ : Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeline dahildir.

10 - ) Genel Hükümler

10.1 Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar ,zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Tüketici sehayat sigortasının kapsamını satış temsilcisinden almak ile yükümlüdür.

10.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

10.3 Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici’ nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

10.4 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

10.5 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

10.6 Tüketici, rehber,tesis,acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği  kurallara uyacağını;3.kişilerin can,mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

10.7 Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için Tüketici,isterse ikametgah adresindeki mahkemelerde de dava açabilir.

11 - ) Zorunlu Seyahat Sigortası

11.1 1618 sy yasanın 12.maddesi  uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

11.2 Zorunlu seyahat sigortası paket turlarda tum tuketicelere tarafımızdan yapılmaktadır. LÜTFEN SİGORTA POLİÇENİZİ SATIŞ TEMSİLCİNİZDEN İSTEYİNİZ.

11.3 Paket Turlar dışında kalan hizmetlerde, Tüketici dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel ;  kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını  sigortalatabilir

12)PANDEMİ SÜRECİ 

Pandemi sürecinde kişiler rezarvasyon için hareket gününden bir gün önce HES Kodunu bildirmek zorunadırlar .

Araç içinde zorunlu maske takma zorunlulukları vardır uymayan misafirler zorluk çıkardıkları taktirden turdan men edilir. 

Tur esnasında Covid 19  teşhisi konulup  dönüş yapmak zorunda kalan yolcularımız tur sürecinden maliyetler düşülerek geri kalan ücretleri iade edilir. 

Misafirler araca binmeden ateşleri ölçülür.

 

Bu sözleşme Voucher ‘ da dahil 4 sayfadan oluşmaktadır. Vouhcer’da adı geçen tüm kişiler adına Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım.


Voucher'da adı geçen tüm kişiler adına       ___________________

 

 

© 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Acente2

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie)
Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.